Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht!

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Website online!

Welkom op de site van BinnenInBuiten, coaching en therapiepraktijk voor kinderen en jongeren. 

Iedereen is uniek en bijzonder, toch komt het soms voor dat je je zo helemaal niet voelt.
Je weet niet precies wat er met je aan de hand is, maar je voelt je van binnen niet fijn en dat gaat maar niet over….
Soms kun je dat aan je buitenkant zien, maar heel vaak ook niet.
Het fijnste is het voor iedereen als binnen en buiten in balans zijn, maar je weet zelf niet hoe je dit voor elkaar krijgt.

Een kinder- en jongerentherapeut kan daarbij helpen.
Samen met jou kijk ik naar wat er zich Binnen In jou afspeelt en wat er In Buiten allemaal gebeurt, met als enige doel dat JIJ je weer blij en vrij kunt voelen.

Wil je weten of coaching en therapie iets voor jou is?
Neem dan gerust contact met mij op of kijk nog even verder op mijn website.

Je bent van harte welkom!
Susanne