Coaching & Therapie

Wat is Kinder- en Jongerentherapie?
Kinder- en jongerentherapie is een kortdurende vorm van begeleiding of therapie voor kinderen van ca. 6 – 18 jaar. Bij deze therapie staat het kind of de jongere met zijn/haar hulpvraag centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind en de hulpvraag gekeken en gewerkt.

Verschillende invalshoeken
Als integratief kinder- en jongerentherapeut werk ik met verschillende therapie vormen (zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie) en vanuit 6 verklaringsmodellen. Er vanuit gaande dat er in de praktijk vaak meerdere oorzaken voor een klacht of probleem zijn en er dus ook meerdere oplossingen en behandelingen mogelijk zijn, wordt het één niet los gezien van het ander. De keuzes die ik hierbij maak zijn gebaseerd op het unieke karakter en de eigen behoefte van het kind. Zo ontstaat er een zeer geïntegreerde aanpak en behandeling op maat.

De modellen zijn:
• medisch model – gericht op medische, lichamelijke oorzaken;

• stress model – gericht op de verhouding tussen draagkracht/draaglast;

• cognitief model – gericht op de vaste overtuigingen die zorgen voor gedachten, gevoelens en gedragingen;

• gedrags model – gericht op het aan/afleren van gedrag;

• systemisch model – gericht op communicatie en loyaliteit van het kind binnen de
systemen/relaties rondom het kind;

• psychoanalytisch model – gericht op onverwerkte zaken, trauma’s uit het verleden van het kind

In sommige gevallen zal het kind worden doorverwezen naar een arts of andere therapeut.

In welke situaties kan ik hulp bieden?
Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met tal van problemen of klachten te maken krijgen, allemaal verschillend van aard.

Problemen en klachten waarbij ik kan helpen zijn:
• Sociaal- emotionele problemen zoals faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, piekeren, verlegenheid, moeilijk vrienden kunnen maken, somberheid, gepest worden of zelf pesten, angsten/fobieën, trauma’s, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding;

• Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn, waarbij een medische oorzaak inmiddels uitgesloten is;

• Gedragsproblemen zoals druk of agressief gedrag, woede-aanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, gebrek aan concentratie;

• Aangeleerde probleemgewoonten zoals nagelbijten, duimzuigen, haar plukken;

• Ontwikkelingsproblematiek: zoals slaap-, eet- en zindelijkheidsproblemen, leerproblemen, puber problemen;

• Moeilijk om kunnen gaan met ‘in aanleg gegeven’ bijzondere eigenschappen zoals hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid), hoogbegaafdheid en met gestelde diagnosen zoals AD(H)D, Asperger, PDD NOS.

Bovenstaand rijtje is slechts een opsomming. Het kan zijn dat een probleem er niet bij staat, maar waarvoor coaching en/of therapie toch heel geschikt is om tot een oplossing te komen. In geval van twijfel overleg ik graag met u.

Kinder- en jongerentherapie kan in ieder geval niet ingezet worden bij ernstige psychische problematieken op psychiatrisch vlak ( psychoses en persoonlijkheidsstoornissen).