Ouders

Als ouder wilt u dat het goed gaat met uw kind en dat het gelukkig is. Ook elk kind wil zich gelukkig, veilig en tevreden voelen. Soms lukt dit echter niet. Coaching of therapie voor uw kind kan dan wenselijk zijn.

Hoe werkt dit dan?
Om de verwachtingen af te stemmen is er altijd eerst een intake gesprek met beide ouders. Ik mail u van tevoren een intakeformulier dat u ter voorbereiding op dit gesprek alvast in kunt vullen. In het intakegesprek krijgt u (en de jongere) alle ruimte om te vertellen welke zorgen u heeft en tegen welke problemen u aanloopt.

Verkennen van de binnenwereld én buitenwereld
Het kind of de jongere staat altijd centraal. De coaching en therapie richt zich op de binnenwereld van het kind (BinnenIn), maar ook op de buitenwereld (InBuiten). Kinderen die niet lekker in hun vel zitten of moeite hebben met bepaalde situaties gedragen zich dan opeens anders. Het systeem rondom het kind, zoals het gezin, de familie, de omgeving, de school, de vriendengroep en de vereniging speelt hierbij een belangrijke rol. Zo praat ik soms ook met andere belangrijke personen in het leven van uw kind, een familielid of leerkracht, maar uiteraard altijd in overleg met u als ouders.

Ieder kind heeft een goede reden om te doen zoals het doet
Kinderen en jongeren laten bewust en onbewust zien dat ze ergens last van hebben. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld ga ik samen met het kind of de jongere op zoek naar zijn of haar eigen levensverhaal.

Veiligheid is de basis
Uw kind zal echter alleen maar gemotiveerd zijn om “binnenin” te kijken als het zich voldoende veilig voelt. De eerste sessies zijn daarom vooral gericht op een nadere kennismaking en het krijgen van vertrouwen.

Duur van het traject
Ik vind het belangrijk dat het kind bij mij de ruimte krijgt om zijn “verhaal” in zijn eigen tempo te verkennen en daarbij zijn eigen ontdekkingen te doen. Na iedere vijf sessies volgt een oudergesprek waarin met toestemming van het kind, de dingen worden besproken die nodig zijn voor het proces.

Soms zijn vijf tot tien sessies voldoende om uw zoon of dochter op weg te helpen. Soms is meer tijd nodig. Uw kind geeft meestal zelf het moment aan waarop de coaching of therapie kan worden afgerond. We sluiten het traject dan af met een eindgesprek.

Wilt u weten of coaching en therapie iets voor uw kind is?
Neem dan gerust contact met mij op of kijk nog even verder op mijn website.
Tel 06-10132817 of mailen naar info@binneninbuiten.nl

Hartelijke groet van,
Susanne