Susanne

“Als een kind zijn aangeboren talent herkent, ziet en aanraakt, gaat hij stralen en persoonlijk groeien”

 Wie ben ik?

Mijn naam is Susanne Stevens en ik ben gediplomeerd Kindercoach en Kinder- en Jeugdtherapeut. Samen met mijn man Ruud hebben we drie prachtige dochters. Twee pubers en een tiener die ieder in een andere fase van hun ontwikkeling zitten. Zij houden me voortdurend een spiegel voor wat maakt dat ik nog leer, iedere dag weer.

 Mijn verhaal, mijn talent

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de commercie bij verschillende banken, koos ik in 2011 mijn hart te volgen. Ik startte met de Post HBO opleiding voor Kindercoach bij BGL in Eindhoven om vervolgens de specialisatie tot Kinder- en Jeugdtherapeut af te ronden. Waar ik voorheen werkte vanuit mijn aangeleerde kennis en vaardigheden mocht ik nu leren en werken vanuit mijn passie. Dat was nieuw voor me. Wat een energie kreeg ik van het werken met kinderen en jongeren die ieder voor zich uniek zijn. Ik ging stralen, want ik had mijn aangeboren talent ontdekt.

 Niet ik, niet jij, maar wij

Ik heb er altijd veel moeite mee gehad als een kind zich niet blij en vrij voelt. Dit gevoel werd versterkt toen ik onze kinderen kreeg. Als ouder wil je het liefste een gelukkig kind dat lekker in zijn vel zit. Maar soms voel je dat er iets niet klopt. Je maakt je zorgen, wat is er toch aan de hand? Dat ga ik samen met het kind onderzoeken én vinden.

Tegelijkertijd ondersteun ik de ouders en laat ik ze, zonder oordeel, met andere ogen kijken naar hun kind, zodat ze zien wat er nodig is. Uitgangspunt is dat ouders en kind in verbinding met elkaar weer samen verder kunnen!

Een kind mag zijn wie hij is

Als kinder- en jeugdtherapeut help ik kinderen en jongeren die het zelf even niet meer weten. Het kind staat bij mij altijd centraal.  Ik vind het belangrijk dat het kind zich bij mij veilig voelt en heb oprechte interesse voor alles wat hem of haar bezighoudt. Kinderen hoeven bij mij alleen maar zichzelf te zijn en ik help ze om de kracht en het talent in zichzelf te (her)ontdekken. Uit ervaring weet ik dat het kind zelf het antwoord op zijn of haar hulpvraag in zich draagt.

Ik help jullie graag

Ik voel me bevoorrecht dat ik kinderen en jongeren mag begeleiden in hun ontwikkeling. Mijn missie is dat het kind weer vrijer en blijer in het leven staat én weer wordt wie hij in wezen is.