Samenwerking

Samenwerking op het gebied van echtscheiding

Als ouders gaan scheiden heeft dat naast een grote emotionele impact op kinderen, meestal ook financiële gevolgen. Ik werk daarom intensief samen met gecertificeerd familiemediator Anne-Marie Goossens van Confiance Financieel Advies.

Anne-Marie  kan u met mediation terzijde staan en uitgebreid adviseren op het gebied van financiën. Ik ben er speciaal voor uw kinderen, Anne-Marie is er voor u. Zij zorgt ervoor dat u tot een emotioneel en financieel bevredigende afwikkeling van uw partnerrelatie komt. Uw relatie tot uw expartner als ouder en daarmee de gepaard gaande verantwoordelijkheden blijven uiteraard wel altijd bestaan!

Website: http://www.confiance-advies.nl/home